J.A. van Gisbergen B.V. loopt warm voor circulair bouwen

We sluiten aan bij het initiatief van onder andere Stijn van de Weegen en Midpoint Brabant om een regionale Bouwhub van de grond te krijgen

Na een inspirerende toelichting van Stijn van der Weegen van Van der Weegen Bouwgroep over het creëren van een regionale Bouwhub als instrument om circulair te bouwen waren meteen enthousiast. We hebben in overleg met Stijn en de andere initiatiefnemers besloten aan te sluiten bij dit initiatief. Het initiatief bestaat uit het van de grond krijgen van een collectieve Bouwhub (gebruikte bouwmaterialenhandel) waarmee we circulariteit in de bouw handen en voeten kunnen geven. Slopers en bouwers kunnen vrijkomende bouwmaterialen aan Bouwhub verkopen. Niet alleen bij de sloop komen bouwmaterialen vrij, ook bij nieuwbouw komen vaak niet gebruikte bouwmaterialen vrij die de leverancier niet meer terug neemt en waar de bouwer niets meer mee doet. De Bouwhub haalt en brengt deze bouwmaterialen van de sloop of bouwplaats en respectievelijk naar de bouwlocatie. Op de Bouwhub worden de materialen in een sociale werkplaats zodanig bewerkt dat ze weer verkocht kunnen worden als nieuw aan de bouwbedrijven. Door de lokale bouw- en sloopbedrijven een belang (aandeel) te geven in de Bouwhub kunnen we draagkracht creëren en zorgen dat de aan- en verkoop van de gebruikte handsbouwmaterialen is geborgd. Van belang is dat dit alles prijs en kwalitatief concurrerend is met de traditionele bouwhandel. Door er een franchise formule van te maken kan het concept ook in andere steden worden uitgerold. De verschillende Bouwhubs kunnen dan gaan samenwerken door kennis en materialen uit te wisselen.