over ons
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide4.jpg

Vacatures

Hieronder ziet u een overzicht van de openstaande vacatures binnen ons bedrijf. Klik op de betreffende link voor meer informatie.

Projectleider B&U fulltime (m/v)

Functie:

In deze functie gaat u zelfstandig aan de slag met de aan u toevertrouwde projecten.
U zet uw technische en organisatorische kennis in binnen het bouwteam.
Door uw kennis en inzet kunnen de bouwplannen van onze klanten binnen de gestelde uitvoeringstermijn en budgetten worden uitgevoerd.
U bent zowel thuis in de technische voorbereiding zoals tekeningencontrole en onderlinge afstemming van disciplines als in de organisatorische voorbereiding van projecten.
U heeft onder andere als taken het bewaken van de bouwkosten en de projectvoortgang, het (voorbereiden van) inkopen van materiaal en onderaannemers, het voeren van overleg met de opdrachtgever cq. bouwdirectie en het ondersteunen van de uitvoering.
U legt over de projecten verantwoording af aan de directie.

Lees meer...

Inkoper fulltime (m/v)

Functie:

In deze (fulltime) functie bent u o.a. verantwoordelijk voor:
De volledig en tijdige inkoop van bouwmaterialen, gereedschappen en materieel voor zowel de algemene voorraad, de projecten als de werkplaats binnen vooraf vastgestelde budgetten.
Het administratief vastleggen van bestellingen middels het maken van inkooporders.
Het afsluiten van jaarafspraken met leveranciers in samenspraak met de directie.

Om uw functie uit te oefenen vraagt u gericht offertes op en voert u zelfstandig (prijs-)onderhandelingen met toeleveranciers. U monitort actief de markt met betrekking tot prijsontwikkelingen en anticipeert tijdig hier op. U verstrekt actuele prijsinformatie aan calculators en projectleiders rekening houdend met eventuele aangekondigde prijsstijgingen. U adviseert intern naar collega’s over toe te passen materialen etc. gebaseerd op uw specifieke kennis hiervan. Tevens behoort het administratief uitwerken van inkooporders / opdrachtbevestigingen, verstrekt door onze projectleiders aan onze onderaannemers,
tot uw taken.

Lees meer...